مرکز رشد محیطی است که شما را در فاصله ی ایده تا محصول نهایی در بازار ، همراهی و حمایت میکند.(دکتر معصومی , ریاست مرکز)
مشتاقانه آماده پذیرش ایده های شما هستیم...
از نگاه دیگران
دکتر سهراب پور
دکتر سهراب پور
جوانان علاقه مند با جدیت و پشتکار مشغول کارند و بایستی تشویق شوند . با توجه به علاقه جناب آقای دکتر ایمانیه آینده بسیار خوبی را برای این مرکز رشد پیش بینی می کنم .